Irene Lundblad

About the Author

Jag kom till Sverige från Schweiz år 2000. Från tidiga år har en stor del av livet varit en gåta. Bit för bit har jag löst gåtan, genom att observera och utveckla strategier för att hantera känslor och sociala situationer. Det som för många är självklart har varit ett inlärt beteende för mig.

I vuxen ålder har jag fått diagnosen Aspergers syndrom som delvis blev en förklaring till svårigheterna jag upplevt. Men framförallt var diagnosen startmöjligheten att lära känna och förstå mig själv. Med år av träning, både fysiskt, mentalt och sinnligt, transformerade jag mina rädslor och låsningar och lärde mig att acceptera alla mina gåvor. Idag har jag förenat min sinnliga värld med den fysiska till en helhet och kan verka utifrån båda planen på ett integrerat och naturligt sätt.

Passionen för böcker har följt mig ända sedan barnbenen och i hjärtat har jag alltid varit författarinna. Ord som sammanfogar sig till texter och dikter fanns och finns hela tiden i mitt huvud – det är så jag  alltid kunnat uttrycka mig lätt och ohindrad.

Contact me