Iris Johansson

About the Author

Iris Johansson är autistisk. Genom en annorlunda uppväxt och med sin fars hjälp har hon utvecklats optimalt och är författare till ett flertal böcker, en eftertraktad föreläsare och föredragshållare samt kursarrangör. Hon hjälper människor att förstå hur en person med en kommunikationsnedsättning som till exempel Autism, Asperger och ADHD fungerar. Iris vet på vilket sätt man bemöter dessa människor och hur man minimerar deras och sin egen frustration.

Hon har hjälpt tusentals anhöriga med verktyg och genom ett djupgående inre arbete att hantera de processer som kommer av en kommunikationsnedsättning.

Ödens Vägar är Iris första skönlitterära bok.

Contact me