Marianne Lindgren

About the Author

Marianne Lindgren delar med sina dikter med sig
av insikter direkt från hjärtat, budskap att känna in
och reflektera över. Kombinationen av text och bild
stimulerar fantasin och tar läsaren djupare
in i diktens väsen. Marianne Lindgren är född 1963 och bosatt i
Stockholm.

Contact me