Oksana Johansson

About the Author

Oksana betraktar sig som en vanlig kvinna utan några som helst extraordinära förmågor. Att kunna skriva en bok var helt otänkbart då hon som ung inte alls var duktig i skolan. Hon var tillbakadragen och fuskade ofta för att klara proven. En dag förändrades allt, utan att hon riktigt förstod vad det var som hände – att hon faktiskt pratar med Gud.

Contact me