Rainer Fäger

About the Author

Rainer säger: “Jag var inte lycklig och ändå fortsatte jag leva det liv som gjorde mig illa, jag fortsatte i min offerroll tills jag inte orkade längre. Då upptäckte jag den genuina kärlekens väg och att jag kunde, och vågade flyga! Fri från präglingar, synd och skam visar jag vem jag är – ett Evighetens Barn.”

Contact me