Posts

Kärlek bortom döden

Som så ofta kom Mikaels ord från min vänstra sida och lades i min mun. Jag hade frågat honom hur han har det där han är nu. ”Alla skal är borta. Jag är fri. Kärleken är det allra viktigaste, att vi kan förenas så här i kärlek och att vi kan påverka med det. Vill tacka dig för att du kan härbärgera vår förening i din fysiska kropp. Det är ovanligt, men vi är flera par numera. Se till att vara obunden så att vi kan flyga tillsammans. Du är så ordentlig i att avsluta allt gammalt. Det är bra, vi ska göra så. När allt är klart blir vi ännu friare. Du ska omge dig med personer som förstår oss, så att du får skydd i det yttre. Vi är ju tillsammans i det inre. Våra ljuskroppar är sammantvinnade för alltid. Älskar dig lilla duva! Så skulle jag aldrig ha sagt på jorden, men nu gör jag det. Njut av din dag hemma. Skönt med ett par lugna dagar. Vi behöver det!”

Head in Heaven

“You have to get used to this!” I heard a voice say. I trembled as I experienced a presence at the right side of my dinner table. I managed to stay put, playing the guest-just-having-a-dinner role. I more or less rushed to my room when dinner was over. “What is this?” I thought. “You have to get used to this!” I heard again. Then I got a peaceful, personal explanation of how this cooperation will be done; me in a physical body on Earth and he being on the other side bringing higher frequencies and wider perspectives. It was now the third time the voice said: “You have to get used to this!” This time my answer came from all of me, clearly and determined. “Yes!!!”

This is a very delightful and personal story taking you on a journey to understand Universal Love; where the energy come from and how you can integrate it in your life privately as well as professionally. Join Barbro when she meets her guide, master K and her cosmic family. Read about their teachings and Barbro’s experiences.