Posts

the Tale of the Truth

Do we live in Paradise without realizing it?

The Tale of the Truth is about the new world view that is emerging, about consciousness raising and the interconnectedness of all things. It shows similarities between quantum physics and Eastern philosophy and weaves together personal and transpersonal development with the development of society. The book brings pieces together and explains the most complex facts in a simple and understandable way. The Tale of the Truth describes the world we can create by expanding our consciousness; what we can do individually and together to create a viable world. It emphasizes the importance of vision and intention, and the role of business life in the transition we are going through where work and business are seen as platforms for personal growth. The book o ffers many exercises guiding us to higher states of consciousness, such as managing our thoughts, going beyond thought, freeing ourselves from negative and painful emotions. It also includes breathing techniques, meditation and mindfulness. Tools to move from a fragmented state to a coherent state of mind ” to find inner peace and joy, meaning and purpose in life. We are living in the middle of a miracle but rarely have the time to see it.

What if this really is Paradise but in a Do-It-Yourself structure!

Sagan om Sanningen

Sagan om sanningen handlar om förändringar i våra livsvärderingar, om personlig utveckling och om den nya världsbild som växer fram.

Det är sällan man läser en bok som innehåller så mycket information från så många områden men som ändå hålls ihop av en röd tråd, en önskan att ge människor hopp om – och praktiska instrument för – ett bättre liv. När man läser boken kommer man osökt att tänka på Antonovskis kriterier för ett bra och hälsofullt liv: Begriplighet, meningsfullhet och Hanterbarhet. Marianne har lyckats förklara de mest komplicerade fakta på ett enkelt och begripligt sätt, vilket är speciellt viktigt för läsare som tidigare inte varit i kontakt med detta område.

Just betoningen av livet som ett “gör det självprojekt” tillsammans med kvantfysikens tes om att vi “skapar vår egen verklighet” gör att boken har en stark optimistisk grundton, inte minst viktigt i vår tid, samtidigt som boken ger läsaren tillgång till de principer och metoder som behövs för att på egen hand skapa ett bra liv.